Mål

Sätt SMART:a mål

Att vi ska sätta mål för de arbetsuppgifter vi ska göra, sägs vara nödvändigt för att lyckas. Men varför behövs mål? För mig är det tre aspekter som jag tänker på varför jag skulle vilja sätta mål: 1) För att veta vad jag ska leverera så att jag kan planera och prioritera 2) För att […]

Förändra ditt beteende för att nå ditt mål

Det svåra är inte att börja vägen till att nå ditt mål. Det svåra är att fortsätta. Troligen måste du längs vägen förändra ett eller ett par inarbetade beteenden, vilket ofta inte är det lättaste. Enligt BJ Fogg, beteendevetarguru, är trixet för att förändra ett beteende att kombinera motivation, förmåga, triggers (utlösande faktorer) och att […]