Vision

Så kan en konferens med din partner stärka relationen

Företag, organisationer och andra grupperingar gillar konferenser. Det brukar vara visioner, fika, målbilder, dåliga powerpoints, tråkigt konferensgodis, värdegrund, mer fika, strategier och så en middag på kvällen. Även om utförandet inte alltid är bra finns det dock en god tanke i botten: vi bör vara överens om vart vi ska och hur det ska gå […]

GTD-skolan, del 10 – Vision

I vår resa uppåt i abstraktionsnivåerna har passerat åtgärder, projekt, ansvarsområden, mål och nu kommit upp till perspektivens 40 000 fots-nivå. Vi ska i det här kapitlet av GTD-skolan avhandla dina visioner. En vision är svaret på frågan: ”Hur ser långsiktig måluppfyllnad ut?” Om du vore hejdlöst framgångsrik, hur skulle då vardagen te sig om […]