Planering

Vad är Trello?

Om du någon gång varit med i, eller kanske till och med drivit, ett projekt eller en arbetsgrupp eller hållit i trådarna för en resa med flera personer inblandade vet du hur svårt det kan vara att få alla att vara uppdaterade om vad som händer och veta vem som egentligen ha ansvar för olika delar. […]