Motivation

Förändra ditt beteende för att nå ditt mål

Det svåra är inte att börja vägen till att nå ditt mål. Det svåra är att fortsätta. Troligen måste du längs vägen förändra ett eller ett par inarbetade beteenden, vilket ofta inte är det lättaste. Enligt BJ Fogg, beteendevetarguru, är trixet för att förändra ett beteende att kombinera motivation, förmåga, triggers (utlösande faktorer) och att […]