SMART

Sätt SMART:a mål

Att vi ska sätta mål för de arbetsuppgifter vi ska göra, sägs vara nödvändigt för att lyckas. Men varför behövs mål? För mig är det tre aspekter som jag tänker på varför jag skulle vilja sätta mål: 1) För att veta vad jag ska leverera så att jag kan planera och prioritera 2) För att […]