Arkiv

GTD-skolan, del 11 – Syfte och principer

Ju högre upp vi kommer i GTD-perspektiven desto flummigare blir det. Nu har vi gått igenom de konkreta åtgärderna, projekten, ansvarsområdena, målen, visionerna och nått den högsta abstraktionsnivån. Vi har nått GTD-perspektivens 50 000-fotsnivå. Det vidaste av perspektiven i GTD-teorin är egentligen två. Syfte och principer. Och vad de innebär kan tyckas vara någorlunda självklart […]

GTD-skolan, del 10 – Vision

I vår resa uppåt i abstraktionsnivåerna har passerat åtgärder, projekt, ansvarsområden, mål och nu kommit upp till perspektivens 40 000 fots-nivå. Vi ska i det här kapitlet av GTD-skolan avhandla dina visioner. En vision är svaret på frågan: ”Hur ser långsiktig måluppfyllnad ut?” Om du vore hejdlöst framgångsrik, hur skulle då vardagen te sig om […]

GTD-skolan, del 9 – Mål

Nu ska vi lyfta oss lite till i vår resa mot meningen med livet. I GTD-skolans perspektivgenomgång har vi nått 30 000 fots-nivån som också kallas mål. Vi har alltså från botten åtgärder, projekt, ansvarsområden och nu mål. Målet är det svåra svaret på den enkla frågan ”Vad vill jag uppnå?” Det är inte så […]

GTD-skolan, del 7 – Göra

Äntligen är vi framme vid det GTD syftar till, nämligen själva görandet. All insamling, barbetning, organisering och alla veckogenomgångar syftar till att göra det enkelt att göra det som ska bli gjort. Har du följt GTD-skolan till nu har du förhoppningsvis en hel hop uppgifter organiserade efter kontext. Den kritiska frågan blir då, vilken av […]