Kartlägg din nöjdhetsnivå

Genom att kartlägga din nöjdhetsnivå inom olika områden i livet kan du också definiera vad du behöver göra för att öka kvaliteten inom de områden där det är önskvärt, eller bevara läget inom de där du för tillfället är fullständigt nöjd. Detta kan illustreras med hjälp av ett så kallat livshjul.

Livshjul

För att nå balans i livet måste om än inte alla, så åtminstone flera, områden fungera bra samtidigt. För att kartlägga en rad viktiga områden i ditt liv och få en överblick över dem kan du använda dig av ett verktyg som kallas livshjulet.

Gör så här:

  • Rita en stor cirkel på ett papper och dela in den i 8-10 tårtbitar (OBS – använd papper och penna, undvik datorhjälp, för att frigöra mer kreativitet)
  • Kategorisera varje tårtbit, tex. hälsa, arbete, familj, ekonomi, kärlek, personlig utveckling, släkt och vänner, intressen, andlighet etc, Välj det som är viktigt för dig.
  • Markera i varje område hur nöjd du är med situationen just nu, inom det området. Utgå från önskvärt läge och jämför med det. Längst ut är 100%, dvs fullständigt nöjd. Du behöver inte vara bäst i den kategorin för att nå 100%, bara helt och hållet nöjd.
  • Anteckna tankar vid varje kategori kring det som bra och det som du gärna vill förbättra.

När du är klar kan du se ett mer eller mindre ojämnt hjul framträda inuti originalet. Ju ojämnare hjulet är, desto svårare har det att rulla. Hjulet kan tydliggöra och/eller ge inspiration till vad du bör fokusera på framåt. Har du något område som bidrar extra mycket till hjulets ojämnhet kan du göra ett nytt hjul där du går in mer i detalj på det området.

VisionshjulVisionshjul

Samma teknik kan du använda för att skapa ett visionshjul. Hur ser din vision ut för respektive område om till exempel 5 år? Använd resultatet som kompassriktning.

Dessa tekniker och tankar passar utmärkt att sysselsätta sig med vilken vardagskväll som helst, men kanske att föredra under en så kallad personlig konferens, där du i lugn och ro kan få mycket tid till egen eftertanke.

Egen reflektion

När jag själv skapade livshjulet och sedan betraktade det slogs jag av hur förhållandevis höga betyg jag satt. Det kan självklart dels vara ett tecken på att jag har det väldigt bra, vilket jag förstås har det. Jag blev ändå ganska förvånad, då jag under senare tid anat stor förbättringspotential inom några av de valda områdena. Min troliga förklaring är att jag sällan accepterar särskilt lång period av sämre tider. I linje med inlägget om vad det är möjligt att göra med ett dåligt läge, så byter jag nog läge om jag efter en tid inte känner att jag kan påverka det. Därför suddade jag mentalt ut de inre cirklarna mellan 0-50 % för att för mig lättare kunna tolka resultatet.

Annons:

Svara

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda följande HTML-taggar:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>