Att göra

Listor utan ord

Det här är ett gästinlägg skrivet av Gunilla Alnervik. Gunilla är intresserad av hur man skriver listor på ett smart sätt som gör att man får flyt på jobbet och i vardagen. Hon är medgrundare till SaveYourDay.com  – ett webbaserat planeringsverktyg. Här kommer några tips för listor utan ord. Enligt den kända metodiken GTD är begreppet […]

GTD-skolan, del 7 – Göra

Äntligen är vi framme vid det GTD syftar till, nämligen själva görandet. All insamling, barbetning, organisering och alla veckogenomgångar syftar till att göra det enkelt att göra det som ska bli gjort. Har du följt GTD-skolan till nu har du förhoppningsvis en hel hop uppgifter organiserade efter kontext. Den kritiska frågan blir då, vilken av […]