Tid

Minska väntetid i vardagen genom enkel proaktivitet – tänk Just In Time

Vi har tidigare beskrivit en av Leans huvudprinciper ”Just In Time” (JIT), det handlar i korthet om att minska slöseriet väntan. Vi vill helt enkelt inte behöva vänta onödigt mycket i vår vardag. I vardagen kan det finnas många situationer som gör att du får onödig väntetid. Surfplattan är inte uppladdad vilket gör att du […]