Arkiv

Lean: A3

”Inget är speciellt svårt om du delar upp det i tillräckligt små delar” sa Henry Ford en gång i tiden. Själva uppdelandet och arbetet för att förstå hur du ska angripa ett problem kan tyvärr i sig vara svårt. Som tur är finns det hjälpmedel för detta, exempelvis metoden A3. A3 är en problemstrukturerings- och […]

Lean: huvudprincipen Jidoka

Jidoka och de underprinciper som hör till den är ämnet för detta steg i vår lilla serie om lean. Tillsammans med den andra huvudprincipen, JIT, utgör Jidoka kärnan inom lean. Jidoka, rätt kvalitet, har sitt ursprung i kvalitetstänk i vävstolar tillverkade av Toyoda Spinning and Weaving Company – det företag som senare skulle spinna av och […]

Lean: huvudprincipen JIT

Detta steg i vår lilla serie om lean handlar om huvudprincipen JIT: rätt i tid (just in time) och de underprinciper som hör till den. JIT har sitt ursprung i Fords teorier under 1900-talets början om hur en bilfabrik skulle fungera för att producera så mycket som möjligt, med fokus på materialflödet till det löpande […]

Lean: Förutsättningar och principer

Principerna är hjärtat i lean-filosofin. De ger sätt att tänka och måste ligga i linje med företagets (och dina egna!) värderingar för att fungera. Egentligen är principerna bara två, Jidoka och JIT, men brukar kompletteras med underprinciper (vilket vi inte går in på idag) och grundförutsättningarna standardisering och utjämning. Båda huvudprinciperna behövs; ensamma är de bra, men ger […]