Förbättringar

#036: Lean del 3 – Hur kan du ständigt utvecklas?

Lean och hur du kan jobba med ständiga förbättringar är ämnet för veckans podcast. Andreas, Daniel och Michel pratar om vikten av reflektion, att små förändringar är bra och att man egentligen aldrig blir klar. Även idag har vi en gäst i studion: Eva Jarlsdotter, författare av boken Från frustration till flow med lean@home. Vill du vinna ett exemplar av […]

Lean: Förbättringstavla

Vi har tidigare pratat om avvikelser, förbättringsarbete och vikten av att jobba i små och frekventa steg mot att bli bättre. Hur gör man detta på ett smart sätt då? En metod för avvikelsehantering är att använda en förbättringstavla. Den organiserar och strukturerar arbetet med att behandla avvikelser i syfte att hitta och åtgärda rotorsakerna […]