Lean: Förutsättningar och principer

Produktivitetsbloggens lilla serie om LEANPrinciperna är hjärtat i lean-filosofin. De ger sätt att tänka och måste ligga i linje med företagets (och dina egna!) värderingar för att fungera.

Egentligen är principerna bara två, Jidoka och JIT, men brukar kompletteras med underprinciper (vilket vi inte går in på idag) och grundförutsättningarna standardisering och utjämning. Båda huvudprinciperna behövs; ensamma är de bra, men ger något som inte är lean.

Vi kommer att prata om alla nedanstående förutsättningar och principer i mer detalj i senare inlägg, men låt oss börja med en inledande översikt.

Förutsättningarna

I botten på ett leanarbete ligger en grund av standardiserat och utjämnat arbetssätt för att ge en stabil bottenplatta att arbeta vidare med. Brister grundförutsättningarna är det svårt att göra bra förbättringsarbete.

STANDARDISERING

Handlar om att skapa överenskommelser om att alltid använda det just nu bäst kända arbetssättet. Gör man detta minskas variationen och det blir med ett etablerat nuläge med ens möjligt att genomföra förbättringsarbete och veta att det faktiskt ger resultat. Standardisering innebär inte att jobbet ska bli monotont eller tråkigt utan ska vara ett hjälpmedel för att säkerställa att man gör rätt från början och arbetar på ett bra sätt. En standard går och ska alltid utmanas till att bli bättre och är alltså inte satt i sten.

UTJÄMNING

Bra utjämning ger förutsättningar för att göra ett effektivt arbete genom att smeta ut resursbelastning över tid, oavsett om det är människor, maskiner eller något annat. Svängar i din belastning fortplantar sig vidare i de flöden du sitter i och påverkar dem negativt och gör det dessutom svårt för dig att jobba förutsägbart, vilket leder till att du kanske måste ha buffertar och bygga lager. Målet är alltså en så jämn belastning över tid som det är möjligt.

Huvudprinciperna

I arbetet att minska slöserierna och bli mer resurseffektiv finns inom lean två huvudspår, JIT och Jidoka.

JIT

Just in time, rätt i tid. Handlar om att skapa flöden som är effektiva och har hög leveransprecision. Rätt sak i rätt tid, oavsett om det är en produkt eller ett beslut.

JIDOKA

Jidoka, ”gör rätt från början”,  innebär en strävan efter att designa processer och produkter med inbyggd kvalitet för att göra det lätt att göra rätt. Skulle fel trots allt uppkomma, hantera dem och försök säkerställa att de inte dyker upp igen. Exempel på Jidoka inom produkter är färgkodning av kablar och uttag, inom processer inbyggda övervakningssteg eller välutformade arbetssätt.

Vill du läsa mer om lean? Nästa steg i vår serie hittar du här.

<< Introduktion till LeanLean: huvudprincipen JIT >>
Annons:

4 tankar om “Lean: Förutsättningar och principer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda följande HTML-taggar:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>