Lean: Hur hänger allt ihop?

Produktivitetsbloggens lilla serie om LEANI dagens avsnitt i vår lilla serie om lean ska vi knyta ihop säcken vad gäller teori. Tidigare har vi pratat om grundförutsättningarna samt huvudprinciperna JIT och Jidoka och det börjar bli dags att koppla ihop allting.

Leanprinciperna brukar visualiseras som ett tempel eller ett hus. Husets grund står på värderingarna och i själva grunden finns standardisering och utjämning. Som väggar står huvudprinciperna JIT och Jidoka och taket pekar upp mot målet – vanligtvis världsklass, varför sikta lägre?

Symboliken fungerar väldigt bra. Det spelar ingen roll hur bra hus man har om det sjunker ned i den sankmark av värderingar man byggt det på och på samma sätt kvittar det om väggarna är bra om det inte finns en grund att fästa dem i. Väggar måste det dessutom finnas två lika höga och lika starka av, annars är det svårt att lägga taket och få det att sitta kvar.

Förhållandet mellan de olika komponenterna i huset är fler än de uppenbara:

  1. Standardisering ger möjlighet att veta hur lång tid saker tar, vilket är en förutsättning för att kunna jobba med utjämning av uppgifter eller produktion över tid och få ett effektivare flöde med mindre buffertar inom JIT.
  2. Standardisering beskriver även det just nu bäst kända sättet att göra arbetsuppgifterna, vilket möjliggör kvalitetsarbetet i Jidoka
  3. Utjämning ger möjlighet att få ett flöde med låga variationer över tid. Detta minskar mängden extrakapacitet som måste finnas, ger förutsägbarhet och en möjlighet att takta eller pulsa av produktionen. En jämn takt ger dessutom ökad kvalitet genom minskade stressrelaterade misstag.
  4. Jidoka stödjer JIT genom att ge förutsättningar för en kvalitet som både är hög och jämn. Finns detta minskar produktionen av defekta produkter och ger möjlighet att koppla ihop processtegen närmare varandra.
  5. Både JIT och Jidoka hjälper oss att nå världsklassmålet genom förutsägbara flöden, korta ledtider, hög kvalitet och hög resurseffektivitet.
Allt hänger ihop, allt är viktigt och allt ger en positiv förbättringsspiral när symbiosen mellan de olika komponenterna finns. Lean ger möjlighet att se var det finns problem. Lösning av de problemen skapar mer tid och kapacitet vilket ger utrymme till mer förbättringar och vips så har du en positiv spiral som kan ta dig hur högt som helst.
Vill du läsa mer om lean? Nästa steg i vår serie hittar du här.
<< Lean: huvudprincipen JidokaLean: avvikelser och förbättringar – kaizen >>
Annons:

Svara

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda följande HTML-taggar:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>