Jidoka

Lean: huvudprincipen Jidoka

Jidoka och de underprinciper som hör till den är ämnet för detta steg i vår lilla serie om lean. Tillsammans med den andra huvudprincipen, JIT, utgör Jidoka kärnan inom lean. Jidoka, rätt kvalitet, har sitt ursprung i kvalitetstänk i vävstolar tillverkade av Toyoda Spinning and Weaving Company – det företag som senare skulle spinna av och […]

Lean: Förutsättningar och principer

Principerna är hjärtat i lean-filosofin. De ger sätt att tänka och måste ligga i linje med företagets (och dina egna!) värderingar för att fungera. Egentligen är principerna bara två, Jidoka och JIT, men brukar kompletteras med underprinciper (vilket vi inte går in på idag) och grundförutsättningarna standardisering och utjämning. Båda huvudprinciperna behövs; ensamma är de bra, men ger […]