JIT

Lean: huvudprincipen JIT

Detta steg i vår lilla serie om lean handlar om huvudprincipen JIT: rätt i tid (just in time) och de underprinciper som hör till den. JIT har sitt ursprung i Fords teorier under 1900-talets början om hur en bilfabrik skulle fungera för att producera så mycket som möjligt, med fokus på materialflödet till det löpande […]

Lean: Förutsättningar och principer

Principerna är hjärtat i lean-filosofin. De ger sätt att tänka och måste ligga i linje med företagets (och dina egna!) värderingar för att fungera. Egentligen är principerna bara två, Jidoka och JIT, men brukar kompletteras med underprinciper (vilket vi inte går in på idag) och grundförutsättningarna standardisering och utjämning. Båda huvudprinciperna behövs; ensamma är de bra, men ger […]