Avvikelser

Lean: Förbättringstavla

Vi har tidigare pratat om avvikelser, förbättringsarbete och vikten av att jobba i små och frekventa steg mot att bli bättre. Hur gör man detta på ett smart sätt då? En metod för avvikelsehantering är att använda en förbättringstavla. Den organiserar och strukturerar arbetet med att behandla avvikelser i syfte att hitta och åtgärda rotorsakerna […]