Erik Börjesson

Erik-2014-1Erik Börjesson är civilingenjör i industriell ekonomi med inriktning strategiskt arbete och företagsutveckling.

Idag jobbar han som IT-chef och IT-projektledare samt är en del av koncernledningen på en större svensk detaljhandelskedja.

Eriks kombination av förståelse för system, teknik och produktivt arbete gör att naturliga ämnen att föreläsa om skulle kunna vara:

  • Projektledning inom IT – ”Kravställ med koll och kontroll men kom till skott!”
  • Produktiv affärsutveckling – ”Lyft affären genom att göra rätt saker och saker på rätt sätt”
  • Personlig professionell personal – ”Led med intuitionen och få teamet att äga visionen”

email-48b&w-circlelinkedin-48b&w-circletwitter-48b&w-circle

Processen Inbox Zero

Vi har i tidigare inlägg gett både introduktion till konceptet ”Inbox Zero”, och vi har byggt på med tips på hur du kan processa en redan överfylld inbox genom att ta på dig från-hatten. Jag tänkte fortsätta att förädla ämnet genom att förklara metoden lite djupare som en process bestående av två huvudsteg A och […]

Släng USB-stickan och dela filer på nätet istället

USB-sticka i all ära men den som vill vara flexiblare och snabbare med att dela filer gör det på nätet. Under det gångna året har många fildelningstjänster förbättrats avsevärt och nya har tillkommit. Jag tänkte introducera 3 stycken olika för dig som är nybörjare på fildelning och förklara hur de fungerar i praktiken. Tjänsterna heter […]