Perspektiv

GTD-skolan, del 11 – Syfte och principer

Ju högre upp vi kommer i GTD-perspektiven desto flummigare blir det. Nu har vi gått igenom de konkreta åtgärderna, projekten, ansvarsområdena, målen, visionerna och nått den högsta abstraktionsnivån. Vi har nått GTD-perspektivens 50 000-fotsnivå. Det vidaste av perspektiven i GTD-teorin är egentligen två. Syfte och principer. Och vad de innebär kan tyckas vara någorlunda självklart […]