Syfte

Så kan en konferens med din partner stärka relationen

Företag, organisationer och andra grupperingar gillar konferenser. Det brukar vara visioner, fika, målbilder, dåliga powerpoints, tråkigt konferensgodis, värdegrund, mer fika, strategier och så en middag på kvällen. Även om utförandet inte alltid är bra finns det dock en god tanke i botten: vi bör vara överens om vart vi ska och hur det ska gå […]

GTD-skolan, del 11 – Syfte och principer

Ju högre upp vi kommer i GTD-perspektiven desto flummigare blir det. Nu har vi gått igenom de konkreta åtgärderna, projekten, ansvarsområdena, målen, visionerna och nått den högsta abstraktionsnivån. Vi har nått GTD-perspektivens 50 000-fotsnivå. Det vidaste av perspektiven i GTD-teorin är egentligen två. Syfte och principer. Och vad de innebär kan tyckas vara någorlunda självklart […]