GTD-skolan, del 10 – Vision

GTD-skolanI vår resa uppåt i abstraktionsnivåerna har passerat åtgärder, projekt, ansvarsområden, mål och nu kommit upp till perspektivens 40 000 fots-nivå. Vi ska i det här kapitlet av GTD-skolan avhandla dina visioner.

En vision är svaret på frågan: ”Hur ser långsiktig måluppfyllnad ut?” Om du vore hejdlöst framgångsrik, hur skulle då vardagen te sig om fem år? Visionen är en målbild på fem till tio års sikt. 

Med en bra vision har du en tydlig riktning att röra dig emot. Du har en tanke om vart du är på väg och det gör det lättare att fatta beslut om vilka mål, ansvarsområden och projekt du ska engagera dig i.

Det är bra att göra visionen så konkret som möjligt. Det finns goda exempel på författare som börjat med att skriva bokens recension innan boken ens är påbörjad. Ett annat exempel är att skriva en intervju med sig sitt framtida jag. Att göra ett personporträtt av den framgångsrika personen du kommer att bli.

Arbetar du fram en vision för en organisation eller företag kan ett sätt vara att tillsammans skriva en artikel om organisationen som skulle kunna publiceras i branchtidningen om fem år.

En annan metod att göra visionen konkret är att bildsätta den. Klipp ihop ett collage med bilder som symboliserar var du vill vara och hur livet ska kännas om fem till tio år.

Bra mål ska vara realistiska (R:et i SMART) men när man jobbar med sin vision finns det möjlighet att lyfta lite på locket till det omöjliga och ta ut svängarna lite. En välavvägd vision är grundad i dagens verklighet men ändå så pass utmanande att den spänner bågen.

Har du erfarenheter eller funderingar om visioner som du vill dela med dig av? Tveka inte att använda kommentarsfältet.

<< GTD-skolan, del 9 – MålGTD-skolan, del 11 – Syfte och principer >>
Annons: