Så får ut mer av det du läser

När jag läser facklitteratur eller tekniska böcker vill jag ofta ta anteckningar, skriva upp stycken som jag vill kunna återvända till eller platser som givit insikt.

Att skriva anteckningar eller stryka under i boken kan vara bra för att hålla information på samma plats men det blir inte enklare att hitta igen.

Att rita mindmaps kan vara värdefullt för att få en överblick och förstå kopplingarna mellan olika delar. Men mindmaps är inte så snabba eller praktiska när man till exempel sitter på pendeln och läser.

Här kommer ”The Fast Book Outliner” väl till pass och erbjuder ett enkelt upplägg för att snabbt kunna ta korta anteckningar kopplat till sidorna i boken så att du lätt hittar tillbaka. 

Det finns många fördelar med att ta anteckningar samtidigt som du läser. Du funderar mer aktivt på vad du läser får en bättre förståelse. Genom att formulerar anteckningarna med egna ord skapar du även nya associationer vilket gör det enklare för dig att komma ihåg.

Genom sitt enkla upplägg för att ta anteckningar kan du med The Fast Book Outliner, eller FBO, på ett enkelt sätt rita upp strukturen för vad du anser är viktigt i det du läser. I FBO finns alla sidor angivna med utrymme för korta anteckningar bredvid. Se nedan.

Vad är bra med the Fast Book Outliner:

  • Du skriver upp vad du tycker är viktigast och slutresultatet blir en innehållsförteckning anpassat efter ditt intresse och syfte.
  • Du får en överblick över de viktiga delarna och kan enklare se kopplingar, nästan en textbaserad, eller ett förstadium till en, mindmap.
  • Sidorna finns angivna så det är enkelt att hitta igen och enbart läsa de viktiga.

Genom att skriva ut en FBO, sätt in den i materialet du läser, är den alltid tillgänglig för snabba anteckningar. Låter du den senare ligga kvar kan du i efterhand använda FBO:n som en innehållsförteckning av det viktigaste. Alternativ går den även att använda vid mindmapping då det passar dig bäst (läs: inte på pendeln).

David Seah, som tagit fram The Fast Book Outliner, har ett antal olika format på sin sajt, anpassade för olika stilar och olika utskriftsformat.

Annons:

2 tankar om “Så får ut mer av det du läser

  1. 100 per sida-versionen gillar jag, främst för att anteckningsfältet är centrerat på sidan. I 50 fram/50 bak-versionen är det svårare att koppla längre anteckningar till sidor utan att dra pilar eller skriva separata sidnummer.

Kommentarsfunktionen är avstängd.