#189: Självkänsla

Självkänsla och hur den påverkar ditt liv och ditt arbete pratar Andreas, Daniel och Johannes om i midsommaravsnittet av vår podcast. Vad är skillnaden mellan självkänsla och självförtroende? Hur kan självkänsla skydda dig mot stress? Hur bygger man upp sin eller andras självkänsla? Det är saker du får svar på om du lyssnar på veckans podcastavsnitt.

Under sommaren går vi ned i frekvens och sänder en ny episod ungefär var fjärde vecka, men kompenserar i vissa fall med att ha något längre avsnitt.

Läs mer