Arkiv

GTD-skolan, del 11 – Syfte och principer

Ju högre upp vi kommer i GTD-perspektiven desto flummigare blir det. Nu har vi gått igenom de konkreta åtgärderna, projekten, ansvarsområdena, målen, visionerna och nått den högsta abstraktionsnivån. Vi har nått GTD-perspektivens 50 000-fotsnivå. Det vidaste av perspektiven i GTD-teorin är egentligen två. Syfte och principer. Och vad de innebär kan tyckas vara någorlunda självklart […]

GTD-skolan, del 10 – Vision

I vår resa uppåt i abstraktionsnivåerna har passerat åtgärder, projekt, ansvarsområden, mål och nu kommit upp till perspektivens 40 000 fots-nivå. Vi ska i det här kapitlet av GTD-skolan avhandla dina visioner. En vision är svaret på frågan: ”Hur ser långsiktig måluppfyllnad ut?” Om du vore hejdlöst framgångsrik, hur skulle då vardagen te sig om […]

GTD-skolan, del 8 – Perspektiv och ansvarsområden

Nu är det dags att lyfta abstraktionsnivån något i GTD-skolan. Hittills har vi gått igenom och diskuterat hur du samlar in, bearbetar och organiserar dina arbetsuppgifter. Men för att få en bättre överblick över vad du egentligen håller på med och göra det lättare att prioritera dina uppgifter ska vi nu introducera perspektiv. Du kan […]