Kreativitet

Recension: Kreativ när piskan viner – Pusselbiten som saknas i lean

Jag läser ibland nedsättande kommentarer om lean på Twitter, det handlar ofta om att lean har förstört arbetsplatsen på olika sätt. Min personliga reflektion är att det handlar om att de processer och strukturer som införts har gjort arbetsdagen fyrkantig och tråkig. Den kreativt tänkande personalen har tvingats in i strukturer och kvar är ett […]

Lek på jobbet ökar din kreativitet

Kreativitet och effektivitet är två ord som brukar synas i visioner eller beskrivningar av företags kulturer. Jag upplever dock att ”kreativitet” ofta är något som varje enskild individ själv ansvarar för, medan ”effektivitet” kopplas till företagets processer och är något företaget lägger allt krut på. Känns det någorlunda igen? Självklart generaliserar jag lite grann, men […]