Lek på jobbet

Lek på jobbet ökar din kreativitet

Kreativitet och effektivitet är två ord som brukar synas i visioner eller beskrivningar av företags kulturer. Jag upplever dock att ”kreativitet” ofta är något som varje enskild individ själv ansvarar för, medan ”effektivitet” kopplas till företagets processer och är något företaget lägger allt krut på. Känns det någorlunda igen? Självklart generaliserar jag lite grann, men […]