GTD sammanfattat i punktform

GTD-skolanI GTD-skolan har vi nu gått igenom alla steg i arbetsprocessen och alla perspektiv. Det börjar bli dags att sammanfatta, och vilket sätt är lämpligare än i punktlistor?

Den här sammanfattningen av GTD är ingen fullständig översikt som behandlar varje vrå av teoribildningen, det är ju trots allt en sammanfattning. Håll tillgodo!

Arbetsmetod

 • Samla in allt som har din uppmärksamhet i en inkorg. Både privat och professionellt, stort och smått, allt som inte är som det borde vara än och som du vill förändra.
  • Framgångsfaktorer:
   1. Få allt ur huvudet, allt!
   2. Minimera antalet inkorgar
   3. Töm inkorgarna regelbundet
 • Bearbeta
  • För varje sak i din inkorg, fråga dig själv
   1. Vad är det här?
   2. Krävs det någon åtgärd?
    • Om NEJ, gör något av följande
     1. Släng
     2. Spara på ”Någon gång/kanske”-lista
     3. Spara som referens i tillförlitligt arkiveringssystem
    • Om JA, konktretisera vad åtgärden är och
     1. Gör den (om den tar mindre än två minuter)
     2. Delegera den
     3. Eller skjut upp den genom att sortera in den i ditt tillförlitliga system
 • Organisera
  • Gör en lista med alla dina projekt (resultat som tar fler än två uppgifter att förverkliga)
  • Skriv upp nästa steg i varje projekt i listor, en för varje kontext (som dator, ärenden, telefon, chefen)
  • Skriv upp saker som inte ska göras nu på en ”någon gång/kanske lista”
  • Skriv upp datumspecifika uppgifter i din kalender
 • Gå igenom
  • Gå varje vecka igenom ditt tillförlitliga system (se veckogenomgång nedan)
 • Gör!

Veckogenomgång

Hitta nya uppgifter och uppdatera ditt GTD-system genom att gå igenom:

 • Lösa papper
 • Anteckningar
 • Tidigare kalenderanteckningar
 • Kommande kalendaranteckningar
 • Töm huvudet
 • Kolla igenom projekt
 • Gå igenom ”Nästa åtgärd”
 • Kolla igenom ”Väntar på”-kontext
 • Gå igenom relevanta checklistor
 • Gå igenom ”Någon gång/kanske”-listor

Sex perspektiv

Genom att ha tänkt igenom och formulerat vad som är viktigt för dig och vad du vill uppnå blir det lättare att prioritera vilka projekt som ska startas och vilka åtgärder som ska vidtas. De sex perspektiven är:

Den ultimata sammanfattningen av GTD

 1. Håll allting utanför huvudet
 2. Konkretisera önskat resultat och nästa åtgärd
 3. Gå regelbundet igenom och uppdatera ditt system och din omvärld för att hitta och knyta ihop lösa trådar

Den här sammanfattningen är inspirerad av Minezones liknande summering.

<< GTD-skolan, del 11 – Syfte och principer
Annons: