Samarbete

Verktyg och tjänster vi använder

Det finns ett engelskt begrepp som heter ”eating your own dog food”, ”äta din egen hundmat”, vilket handlar om företag som medvetet använder sina egna produkter i syfte att både testa och marknadsföra dem. Vi testar och beskriver många verktyg och tjänster här på Produktivitetsbloggen, så vi tänkte göra något liknande hundmatsätandet genom att då […]

Vad är Trello?

Om du någon gång varit med i, eller kanske till och med drivit, ett projekt eller en arbetsgrupp eller hållit i trådarna för en resa med flera personer inblandade vet du hur svårt det kan vara att få alla att vara uppdaterade om vad som händer och veta vem som egentligen ha ansvar för olika delar. […]