Singeltasking

Singeltasking istället för multitasking

Enligt en undersökning är det mellan 25-50% av oss alla som känner oss utarbetade eller nästintill utbrända. Att driva oss själva till extremhet gällande att känna oss effektiva kan vara skadligt om vi inte samtidigt lyssnar och agerar på kroppens signaler, och undviker de fallgropar som finns. De senaste åren har begreppet multitasking kommit på […]