Följer du den kritiska linjen?

Ett projekt som innehåller flera uppgifter som är beroende av varandra kan planeras på olika sätt. Normalt vill du att projektet skall genomföras så snabbt och effektivt som möjligt, till din hjälp kan du då använda den kritiska linjen.

Låt oss prova denna metod med ett enkelt exempel: köksrivning.

I vårt exempel består köksrivningen av nedanstående aktiviteter, vi skriver även ner hur lång tid vi tror att varje aktivitet tar:

 1. Hämta släp från macken (15 min)
 2. Skruva ner vissa skåp som ska till två kompisar (30 min)
 3. Riva resten av köket (90 min)
 4. Bryta upp golvet (15 min)
 5. Köra skåp till kompis 1 (60 min)
 6. Köra skåp till kompis 2 (60 min)
 7. Köra resten av kök och golv till återvinningsstationen (60 min)
 8. Lämna tillbaka släpet till macken (15 min)

Dessa punkter målar vi upp i ett flödesschema på följande sätt:

Flödesschema

Eftersom det är flera personer som river så kan aktiviteterna utföras parallellt. Nu gäller det att hitta den längsta sekvensen från vänster till höger.

 • 1 – 5 – 6 – 7 – 8, totalt 210 minuter
 • 2 – 5 – 6 – 7 – 8, totalt 225 minuter
 • 2 – 3 – 4 – 7 – 8, totalt 210 minuter

Här ser vi att den längsta sekvensen är 225 minuter, det är den kritiska linjen.

Flödesschema med kritisk linje

Följande saker kan sägas om den kritiska linjen:

 • Den kritiska linjen bestämmer sluttiden på projektet, om en enda aktivitet på denna linje försenas så försenas hela projektet
 • Se till att någon alltid jobbar på den kritiska linjen
 • Börjar du få tidsbrist? Sätt in fler resurser på den kritiska linjen

Se därför till att du alltid vet vilka aktiviteter som är på den kritiska linjen och var beredd på att den kan ändras under projektets gång.

Annons:

Svara

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda följande HTML-taggar:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>