Klart

Vet du om när du är klar?

När är du klar med något? Frågan kan tyckas enkel, men behöver inte vara det. I många fall är det uppenbart. Maten är färdiglagad, båten sjösatt eller huset byggt. Men hur är det med mindre konkreta arbetsuppgifter? När är en orsaksanalys av ett försäljningstapp på danska marknaden klar? Bestäm vad ”klar” innebär och undvik att […]