Red ut problem med problemträd

Jag skrev tidigare om hur man kan hantera stora uppgifter och tänkte gå lite djupare in på spåret begränsa/förenkla.

Vi har inne traineer på mitt jobb under somrarna och ger dem då verkliga uppgifter att lösa åt oss. För att säkerställa att de har förstått uppgiften, vad som kommer att krävas för att lösa den och hur de ska gå till väga ber vi dem att bryta ned frågeställningen i ett problemträd.

Samma metod passar bra att använda för personligt bruk också, när uppgifter är kniviga, komplexa eller stora.

Ett problemträd tar sin början med ursprungsproblemet. Från det går det grenar ut till underproblem, som i sin tur grenar ned djupare och djupare och i slutändan når grunddata eller antaganden.

Vad som är viktigt att tänka på är att trädet i varje nivå ska vara vad som kallas MECE – mutually exclusive and collectively exhaustive, det vill säga att nedbrytningarna som ligger på samma nivå i trädet inte ska överlappa varandra, men sammanfogat ska de fortfarande beskriva hela problemet. På svenska heter principen rent matematiskt partition av en mängd. Det ska alltså inte finnas parallella underproblem som behandlar samma område och det ska inte heller finnas områden i det överliggande problemet som inte behandlas av underproblemen.

Hela problemlösningen blir på detta sätt modulär och hanterbar. Detta medför att du förmodligen kan använda angreppssätt du redan är bekant med för att lösa vissa av delproblemen och slipper uppfinna hjulet på nytt.

Förutom att hjälpa dig att hitta ett sätt att angripa problemet kan problemträd även vara bra om det skulle visa sig att delar av grunddatan inte håller eller om din lösning blir ifrågasatt. Med ett problemträd vet du vilka delar av din problemställning som berörs av vilka datakällor eller antaganden.

På samma sätt kan du även använda modellen för att förfina din problemlösning. Har du ett träd som slutar i grova antaganden kan du alltid förfina dem eller skjuta in en trädnivå till. Ett antagande som exempelvis ”23 % av totalförsäljningen per vecka i företaget sker på fredagar” kan brytas upp i problemen ”Hur mycket säljer företaget på en normalvecka” och ”Hur mycket säljer företaget på en normalfredag” och vips har du en mer precis datakälla.

Använder du dig av liknande arbetssätt för att bryta ned arbetsuppgifter eller problem? Kommentera gärna!

Annons:

En tanke om “Red ut problem med problemträd

Svara

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda följande HTML-taggar:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>