Problemträd

Red ut problem med problemträd

Jag skrev tidigare om hur man kan hantera stora uppgifter och tänkte gå lite djupare in på spåret begränsa/förenkla. Vi har inne traineer på mitt jobb under somrarna och ger dem då verkliga uppgifter att lösa åt oss. För att säkerställa att de har förstått uppgiften, vad som kommer att krävas för att lösa den och hur […]