Bättre och smartare sökningar med Google-operatorer

Google har nyligen ändrat en av sina sökoperatorer, nämligen ”+”.

Med anledning av detta passar vi på och tar upp vad en operator är och hur den kan hjälpa dig göra bättre sökningar.

Sökoperatorer är nyckelord som kan används för att göra en sökning antingen mer specifik eller mer komplex genom att kombinera eller exkludera sökord på olika sätt.

Nedan ges en sammanställning på några operatorer, hur de kan användas och vad för resultat de ger. Många av dem fungerar lika väl i andra tjänster än Googles.

Google operatör Hittar sidor med:
Semester AND Skåne
(Google lägger normalt in AND mellan ord.
Räcker därför att skriva ”Semester Skåne.)
orden semester och skåne
pankakor OR plättar* ett av orden pannkakor eller plättar
Få det gjort exakt fras/ordalydelse Få det gjort
pannkakor plättar ordet pannkakor men INTE ordet plättar
Mad max +2
OBS! Har bytts ut mot ””.
filmtiteln Mad Max, där 2 måste vara med
Beräkningsoperatör Använd genom att skriva:
+ (addition) 978+456
 (subtraktion) 978-456
* (multiplikation) 978*456
/ (division) 978/456
% av (procentsats) 50 % av 100
^ (upphöjt till) 2^7
se vad x blir i y (konvertera) 45 timmar i sekunder
Avancerade operatörer Använd genom att skriva:
site:(sök på en specifik sajt) site:imdb.com “Dr. Strangelove”
link:(hitta sidor som länkar till en sajt) link:pannkakor.se
#…# (sök inom ett intervall) star wars 2…6
related: (relaterade sajter) related:pannkakor.se
filetype: (begränsa till specifika filtyper) filetype:jpg plättar
inurl: (begränsa sökningen till inom url:en) inurl:strangelove
site:.se (sök inom en specifik domän) site:.se, site:.com, site:.org, etc.
väder (hitta lokalt väder) väder hoting

*Operatorn OR måste skrivas med stora bokstäver.

Annons: