Varför fem gånger

Ibland ställs vi inför problem där vi inte direkt kan se källan eller orsaken till problemet.

”5 Varför” är en metod utvecklad av Toyota för att komma till roten av en frågeställning eller ett problem.

Genom att ställa frågan ”varför”, svara på den och upprepa frågan minst fyra gånger till ges en relativ enkel metodik för att finna källan till ett problem.

Toyota ger ett ganska beskrivande exempel på metodiken och en analys av svaren när de funderar över varför det finns en oljefläck på golvet:

  • ”Det är en oljefläck på golvet. Varför?
  • För att en maskin läcker olja. Varför läcker den olja?
  • För att packningen är sönder. Varför är den sönder?
  • För att packningarna inte är tillräckligt bra. Varför är de inte det?
  • För att vi gick efter priset. Varför gick vi efter priset?
  • O.s.v.

Svaret på det sista ”Varför?” här ovan kan vara att inköparna premieras för kortsiktiga besparingar. Alltså måste vi ändra sättet som vi värderar våra inköpare på om vi vill slippa problem med olja på golvet och trasiga maskiner. Hade vi bara nöjt oss med ett eller två ”Varför?” hade den enda åtgärden blivit att torka upp oljan och byta packning. Men själva orsaken till problemet skulle fortfarande ha funnits kvar.”

Naturligtvis har även denna metodik sina nackdelar. Den främsta skulle kunna vara att metodiken kan generera flera vägar till olika orsaker. Olika personer kan finna olika svar på samma problem vilket kan göra metodiken något svårhanterad. Med en smula kreativitet och god samarbetsvilja ska dock detta inte behöva vara något problem – annars kanske det är dags att testa metoden internt…

Annons: