Produktivitetsbloggens ordlista

Här presenteras förklaringar till vanliga begrepp och ord som kan förekomma på Produktivitetsbloggen. Önskar du se tillägg eller korrigeringar, skicka till info@produktivitetsbloggen.se eller lägg en kommentar nedan.


A

Android – Operativsystem från Google som används i mobila enheter från flera olika tillverkare. En av de mest kända leverantören av mobila enheter med Android som operativsystem är Samsung.

B

C

D

Distribuerad kognition – Att kunskap kan ligga förankrat inte bara hos individen utan även i den sociala och fysiska omgivningen. En av hörnstenarna inom GTD som lyfter fram att papper är bättre på att spara enkel information än vad en hjärna är, därför kan det vara klokt att skriva ner saker (och enligt GTD låta hjärnan jobba med annat, mer komplicerat).

E

Effektivitet – Förmåga att uppnå något med avseende på resursåtgång. En hög effektivitet producerar mycket med lite resursåtgång. Kan också avse förmågan att använda sina tillgängliga resurser på bäst möjliga sätt. Om du får mycket gjort men fel saker är du alltså produktiv men inte effektiv.

F

G

Gantt-schema– En typ av flödesschema som ofta används i projektledning för att beskriva olika faser och beroenden. Ett Gantt-schema utgörs av ett horisontellt stolpdiagram med en tidsaxel.

GTD – Getting Things Done – Teoribildning och metod utvecklad av David Allen. Bygger på distribuerad kognition

Inbox Zero – Metodik för att hantera e-post med ursprung i GTD. Genom ett antal definierade handlingar systematisera hur e-post hanteras. Läs mer här.

H

I

iOS – Operativsystem från Apple som endast används i deras egna mobila enheter som tex iPhone och iPad.

J

K

Kaizen – Kaizen är japanska och ett begrepp för strävan efter kontinuerlig förbättring. Begreppet myntades av Taiichi Ohno som utvecklade Lean-konceptet på Toyota.

KBT – Kognitiv beteendeterapi. Samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi som studerar mekanismerna bakom människans tankeprocesser. Terapin går ut på att ändra personers tankar och känslor för att förändra beteende och vanor.

L

Lean – Ordet Lean presenterades första gången i en studie av amerikanska forskare och är ett samlingsnamn för olika verksamhetsprinciper med ursprung från Toyotas strategier, Toyota Production System (TPS) och Total Quality Management (TQM). Dessa principer har som mål att utveckla en verksamhet från ”topp till tå” och nå högre resultat genom att identifiera avvikelser i arbetet och kontinuerligt åtgärda dessa för att förbättra nuläget.

M

Mindfulness – Mindfulness beskrivs på svenska med termen ”medveten närvaro”, som är ett tillstånd du vill uppnå där du är mer närvarande i nuet. Genom att vara mer närvarande i nuet kan du slappna av både kropp och själ, och resultatet är ett ökat fokus och medvetande på det som händer omkring dig just där och då.

N

O

P

Pomodoro – Teknik som går ut på att du arbetar fokuserat på en uppgift i 25 minuter följt av fem minuters paus. Efter fyra cykler tar du 15 minuters paus.

Prokrastinera – Att fördröja, skjuta upp till senare. Inom KBT vanemässigt och kontraproduktiv senareläggning. Används flitigt i produktivitetsmetoder och teorier som ett beteende att arbeta bort.

Produktivitet – Förmågan att producera något, kan t.ex. mätas i antal genomförda uppgifter i ett givet tidsintervall. Se skillnad mot Effektivitet.

Q

R

RTM – Remember the Milk – RTM är ett verktyg för att hantera projekt och uppgifter i listor. Tillgängligt för de flesta plattformar.

S

S.M.A.R.Ta mål – En förkortning för att lyfta fram vad som är viktigt för att definiera bra målsättningar. Målen ska då vara Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidssatta.

T

TED – TED är en årlig konferens som heter TED vilket står för ”Technology, Entertainment, Design”. TED-konferenserna har som mål att sprida ”idéer som är värda att spridas” (mantrat på engelska är just TED – ideas worth spreading”). Konferensen grundades 1984 och sedan 2009 hålls den på platsen Long Beach i Kalifornien. Ted Talks är populära föredrag som anordnas i samband med konferensen och som sedan videofilmas och sprids på internet.

U

V

Veckogenomgång – Veckogenomgång är en del av arbetssättet GTD och syftar till att samla in och uppdatera alla uppgifter du har samlat på dig i ditt att-göra-system. Under en veckogenomgång som normalt kan vara 2-4 timmar går du stegvis igenom dina uppgifter och projekt, med mål att få ett perspektiv på vad du måste göra framåt samt rensa upp och skapa ordning. Läs mer i GTD-skolan del 6 – Gå igenom.

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda följande HTML-taggar:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>