Inbox Zero – en introduktion

För många kan inkorgen vara en källa till ångest. E-post trillar in fortare än vi klarar av att bli av med dem och i vilken som helst kan det finnas en tickande bomb. Detta samtidigt som flera av dem kanske inte ens berör just oss.

Inbox Zero handlar om att återta sin e-post, ens uppmärksamhet och ens liv. Merlin Mann myntade begreppet i en artikelserie på 43folders.com. Mest känt har begreppet blivit i följande Googlevideo.

Genom att skapa ett system med ramverk av få men tydliga möjligheter förenkla hanteringen av e-post. En av huvudprinciperna för Inbox Zero är att omvandla e-post till handlingar. Att inte bara läsa e-post utan att reflektera över och besluta vad ett e-brev ska medföra för handling.

Inbox Zeros förenklade ramverk av handlingar utgörs av följande handlingar:

  • Radera
  • Delegera
  • Svara
  • Avfärda
  • Gör
Merlin Manns motiverar Inbox Zeros berättigande som ett system som förenklar och underlättar e-posthantering. Alternativkostnaden för effektiv e-posthantering är att mindre tid blir över åt att göra vad som är produktivt och viktigt i våra liv.
Annons: